การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566

1.แบบคำร้องขอย้ายดาวน์โหล...

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

หนังสือราชการ-6ดาวน์โหลด ...

การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ยฐาน

หนังสือราชการ-5ดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด (์No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

หนังสือราชการ-4ดาวน์โหลด