วันเด็กแห่งชาติ ของโรงเรียนบ้านหลุมหิน

13 มกราคม 2566

โรงเรียนบ้านหลุมหินนำโดย

นางสาวธัญชนก ดอกพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุมหิน พร้อมด้วยคณะครู ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 โดยมีผู้ใหญ่ใจดีจากหลายหน่วยงานเข้ามอบทุนการศึกษา ของรางวัล พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารเด็กๆ เด็กๆได้ทั้งความสุข รอยยิ้ม ของขวัญกลับบ้านกันทุกคน

Previous post โครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 ความงอกงามทางการศึกษาที่ยั่งยืนและเสมอภาคสำหรับทุกคน
Next post โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูดได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565