ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ Digi Camp ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ

Previous post ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนทุนการศึกษาฯ
Next post โครงการ “โลกสวย-ตาใส-ไร้ต้อกระจก” ระหว่าง โรงพยาบาลศุภมิตร กับสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.