โรงเรียนวัดเบญพา” เข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ”

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ณ จังหวัดราชบุรี
ของโรงเรียนวัดเบญพาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต2. 🥇🥈🥉

🥇1 เหรียญทอง
การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
เหรียญทอง อันดับที่ 6

🥈1 เหรียญเงิน
เรียนรวม- การงานอาชีพ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

🥉1 เหรียญทองแดง
เรียนรวม- การงานอาชีพ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน กับรางวัลที่ได้รับ 3 เหรียญของโรงเรียนวัดเบญพาด

You may also like...