โรงเรียนวัดเบญพา” เข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ”

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ณ จังหวัดราชบุรี
ของโรงเรียนวัดเบญพาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต2. 🥇🥈🥉

🥇1 เหรียญทอง
การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
เหรียญทอง อันดับที่ 6

🥈1 เหรียญเงิน
เรียนรวม- การงานอาชีพ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

🥉1 เหรียญทองแดง
เรียนรวม- การงานอาชีพ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน กับรางวัลที่ได้รับ 3 เหรียญของโรงเรียนวัดเบญพาด

Previous post โรงเรียนวัดเบญพาด”ร่วมงานถิ่นวีรชนคนกล้า แหล่งรวมศรัทธาความดี ศรีรัตนโกสินทร์”(30มค.66)
Next post โรงเรียนวัดดอนเจดีย์นำนักเรียนเข้าร่วมแสดงระบำไก่ ร่วมกับ สพป.กจ 2 “ค่ายทุติยกาญจน์ 2” ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี