สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์เอกสารการจัดสอบ คู่มือคณะกรรมการกลาง กรรมการคุมสอบ เจ้าหน้าทีฯ และหัวหน้าสนามสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2565

เอกสารการจัดสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2565

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2565

เว็บไซต์สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

You may also like...