สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอเชิญชวนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลิตสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลและนำสื่อการเรียนรู้เข้าสู่ระบบ OBEC CONTENT CENTER ในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

You may also like...