สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอเชิญชวนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลิตสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลและนำสื่อการเรียนรู้เข้าสู่ระบบ OBEC CONTENT CENTER ในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

Previous post ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
Next post ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565