ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เจดีย์ยุทธหัตถี โดยใช้กระบวนการสอนรูปแบบ active learning (กระบวน5E)

แหล่งเรียนรู้ชุมชนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน “มอ มอ มิลค์” โรงเรียนวัดสนามแย้ สพป.กาญจนบุรี เขต ๒

แหล่งเรียนรู้วัดสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์จุดประทีปตีนกา โรงเรียนวัดเบญพาด

แหล่งเรียนรู้วัดพระแท่นดงรัง โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง

Previous post ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดอนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
Next post ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง