การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันพุธ ที่ 1 มีนาคม 2566

นางสาวธัญชนก ดอกพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุมหิน พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ได้ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยมี นายภาณุพงศ์ ปิ่นกุมภีร์ และนางสาวนพมาศ จิตรปะเสริฐ ผู้เข้ารับการประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหลุมหิน การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Previous post กิจกรรมวันมาฆะบูชา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3)
Next post โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ การประเมินกิจกรรม “รู้จัก ก-ฮ ไม่รอ ป.1 และสระเดี่ยวเสียงยาว″