การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันพุธ ที่ 1 มีนาคม 2566

นางสาวธัญชนก ดอกพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุมหิน พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ได้ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยมี นายภาณุพงศ์ ปิ่นกุมภีร์ และนางสาวนพมาศ จิตรปะเสริฐ ผู้เข้ารับการประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหลุมหิน การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

You may also like...