การประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)

        วันอาทิตย์ ที่ 7 พฤษภาคม 2566

  นายวิรัช กุ้ยอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย) ได้มีการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 2– นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อชี้แจงนโยบาย แนวทางในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการพบปะพูดคุยร่วมกันระหว่างครูประจำชั้นและผู้ปกครองเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการดูแลนักเรียนตลอดปีการศึกษานี้ ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ เสียสละเวลาในการมาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้

You may also like...