คุณลุงศรีธนนชัย กิตติอุดมพานิช (ลุงนน) นำที่ตักขยะมามอบให้กับโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น

วันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2566 คุณลุงศรีธนนชัย กิตติอุดมพานิช (ลุงนน)ได้นำที่ตักขยะมามอบให้กับโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำความสะอาด ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ขอขอบพระคุณ คุณลุงนน เป็นอย่างยิ่งทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์และการสนับสนุนจากท่านด้วยดีเช่นเสมอมา 😊

You may also like...