วันเด็กแห่งชาติ 2566 โรงเรียนบ้านซ่อง

วันเด็กแห่งชาติ 2566 ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง ประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยอ่านสารท่านนายกรัฐมนตรี มอบเกียรติบัตรเด็กดี ศรีกาญจน์ 2 และมอบรางวัลให้แก่นักเรียน ทั้งนี้ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน และผู้ใหญ่ใจดีจากหลายภาคส่วน ที่ร่วมมอบทุนการศึกษา ของขวัญ ขนม อาหาร เครื่องดื่ม และเงินสนับสนุนในการจัดกิจกรรม

You may also like...