การนิเทศ ติดตามการนิเทศบูรณาการโดยใช้ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ (SP เป็นฐาน) ภาคเรียนที่1/2566
โรงเรียนวัดเบญพาด
วันที่ 8 มิถุนายน 2566

นางสาวฤทัยวรรณ หาญกล้า รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต2 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ดำเนินการนิเทศ ติดตามการนิเทศบูรณาการโดยใช้ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ (SP เป็นฐาน) ภาคเรียนที่ 1/2566 ของโรงเรียนวัดเบญพาด

โดยนายวิชา จุลทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเบญพาด พร้อมด้วย รองสุนิษา แสงแพร และฝ่ายบริหารให้การต้อนรับ และรับการนิเทศ ติดตามการนิเทศบูรณาการฯ

ภาพ/ข่าว
: นางสาวภาวิกา นพคุณ
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนวัดเบญพาด