โรงเรียนบ้านอ่างหิน ขอขอบพระคุณ พระอาจารย์ ทรงพล เขมรํสี

โรงเรียนบ้านอ่างหิน ขอกราบนมัสการขอบพระคุณ พระอาจารย์ทรงพล เขมรํสี ที่ได้มอบหลอดไฟ LED จำนวน ๓๐ หลอด และถุงยังชีพ จำนวน ๖ ชุด ให้กับ โรงเรียนบ้านอ่างหิน ณ วัดเขาตะแบง อ.อู่ทองจ.สุพรรณบุรี ในวันนี้

You may also like...

ใส่ความเห็น