อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีมติ อนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะจำนวน 14 ราย

จากการประชุมครั้งที่ 6/2566 วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีมติอนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะจำนวน 14 ราย โดยแบ่งเป็น
ชำนาญการ 12 ราย
ชำนาญการพิเศษ 2 ราย

You may also like...