โรงเรียนวัดบ้านทวน โดยนางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทวน เลี้ยงไอศกรีมนักเรียนเนื่องในวันคล้ายวันเกิด (ย้อนหลัง)

วันพุธ ที่ 12 ก.ค.66 นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทวน เลี้ยงไอศกรีมนักเรียนเนื่องในวันคล้ายวันเกิด (ย้อนหลัง)

You may also like...