โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนคุณภาพ (My School Project) มิติที่ 1 ห้องเรียนคุณภาพ นำโดย ผอ.วิรัช กุ้ยอ่อน ประธานศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพพนมทวน 3 และคณะรวม 9 ท่าน โดยมีคุณครูโรงเรียนวัดบ้านทวนเข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 4 ท่าน คือ น.ส.ลานา บัวขม น.ส.จิราภรณ์ อ้นสอาด น.ส.ชุดาภา นกเล็ก และ น.ส.อัญชลิกา นันทเกษมกาญจน์

วันที่ 11 ก.ค.66 โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนคุณภาพ (My School Project) มิติที่ 1 ห้องเรียนคุณภาพ นำโดย ผอ.วิรัช กุ้ยอ่อน ประธานศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพพนมทวน 3 และคณะรวม 9 ท่าน โดยมีคุณครูโรงเรียนวัดบ้านทวนเข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 4 ท่าน คือ น.ส.ลานา บัวขม น.ส.จิราภรณ์ อ้นสอาด น.ส.ชุดาภา นกเล็ก และ น.ส.อัญชลิกา นันทเกษมกาญจน์

You may also like...