กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฏาคม 2566 นายวิรัช กุ้ยอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้น้อมรำลึกถึง “สุนทรภู่” กวีเอกของโลกทั้งนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วม ได้แสดงออกถึงการแสดงผลงานต่างๆ เกี่ยวกับสุนทรภู่ ทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

You may also like...