โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)ขอขอบพระคุณทางมูลนิธิ และทีมงาน Hp THAILAND

ขอขอบพระคุณทางมูลนิธิ และทีมงาน HP THAILAND ที่ได้มอบคอมพิวเตอร์ HP พร้อม อุปกรณ์ ICT และได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับนักเรียน โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย) ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง

You may also like...