ดินเด็กปริญญา โดยคุณกิจจาภาพย์ ภัทรวรวิสิฐได้มอบชุดกีฬาและขนม ให้กับทางนักเรียนโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น

วันอาทิตย์ ที่ 6 สิงหาคม 2566
ดินเด็กปริญญา โดยคุณกิจจาภาพย์ ภัทรวรวิสิฐ
ได้มอบชุดกีฬาและขนม ให้กับทางนักเรียนโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น พร้อมมอบเงินสนับสนุนในการแข่งขันกีฬาของนักเรียน จำนวนเงิน 5,000 บาท
การนี้ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ขอบุญกุศลที่ท่านทำจงช่วยบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยเงินทอง กิจการรุ่งเรือง
โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีเช่นเสมอมา 🙏🙏🙏

You may also like...