ประชาสัมพันธ์“โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2566” ในวันที่ 21 กันยายน 2566 

You may also like...