โรงเรียนบ้านซ่อง 18 กันยายน 2566 กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน โดยท่านดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง มอบหมายคณะครูดูแลนักเรียน และมีคณะผู้ปกครองติดตามมาด้วย โดยมีการเข้าศึกษาหาความรู้ การทำบุญทำทาน และลงเล่นน้ำทะเล ดังนี้ 1. อุทยานราชภักดิ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ตั้งพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ไทยในอดีต 7 พระองค์ 2. วัดห้วยมงคล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก 3. ทะเลชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีหาดทรายขาว ยาว พร้อมลงเล่นน้ำทะเลผ่อนคลายอย่างสนุกสนาน และยังเป็นแหล่งเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญ

You may also like...