วันที่ 3 พ.ย. 2566 คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยคริสเตียนจัดโครงการ English Boost  up Camp  และ โครงการค้นหาความถนัดให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านตลุงใต้

วัน ศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบ้านตลุงใต้ นำโดยนายประสิทธิชัย  หมดทุกข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลุงใต้ คณะครูและนักเรียน ขอขอบคุณคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยคริสเตียนที่มาจัดกิจกรรมโครงการ English Boost  up Camp  และ โครงการค้นหาความถนัด เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ ภาษาอังกฤษและเพื่อให้นักเรียนรู้จักตัวตน เข้าใจตัวเอง รวมถึงความสามารถและข้อจำกัดของตัวเอง รวมทั้งการตัดสินใจ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆ เด็กๆสนุกสนานและเกิดการเรียนรู้

You may also like...