โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพท่ามะกา 3

วันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2566

โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น นำโดยนายจามร วรรณากาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูพานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพท่ามะกา 3

ณ โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง

โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ พร้อมฝึกพัฒนาทักษะและหาประสบการณ์เปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้ ❤️🥰

You may also like...