กิจกรรมวันลอยกระทง โรงเรียนบ้านตลุงใต้

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบ้านตลุงใต้ นำโดย นายประสิทธิชัย หมดทุกข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลุงใต้ คณะครูและนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2566 ซึ่งในกิจกรรม มีการละเล่นพื้นบ้าน ประกวดนางนพมาศ ประกวดธิดากระทง ประกวดกระทงสวยงาม มีขบวนแห่นางนพมาศ ธิดากระทง และร่วมกันลอยกระทง ณ โรงเรียนบ้านตลุงใต้

You may also like...