โรงเรียนบ้านซ่อง วันที่ 17 ธันวาคม 2566 นายกรณ์ โชติจิรภาส และครอบครัว นำทุนการศึกษา จำนวน 40 ทุน มามอบให้แก่นักเรียน ทางโรงเรียนบ้านซ่อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

You may also like...