โรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา”ร่วมงานวันครูแห่งชาติ 2567

วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2567

โรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” นำโดยนางสาวปัทมา สายสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” และคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมวันครู ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยมีพิธีทางศาสนา พิธีบูชาบูรพาจารย์ และพิธีมอบรางวัลเกียรติคุณ

You may also like...