“ปวริศา ศรีวงษ์ไชย” เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 นางสาวปวริศา ศรีวงษ์ไชย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหวายเหนียว”ปุญสิริวิทยา” ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567 มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดย นางสาวปัทมา สายสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหวายเหนียว”ปุญสิริวิทยา” และนายวสันต์ แจ้งแสง ครูที่ปรึกษา เข้าร่วมแสดงความยินดี

You may also like...