วันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗

วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านไพรงามนำโดยนางสาวศุภัทรา วิเศษสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไพรงาม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีระลึกถึงครูบูรพาจารย์ เนื่องใน”วันครู ครั้งที่ ๖๘” พุทธศักราช ๒๕๖๗ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ และขอแสดงความยินดีกับ นางสุดาวดี แสงอุดม ที่ได้รับรางวัลครูดีศรีห้วยกระเจา ในครั้งนี้

You may also like...