ผู้ใหญ่ใจดี มอบอาหารเช้าให้นักเรียน โรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา”

วันที่ 18 มกราคม 2567 นางสาวปัทมา สายสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” ได้รับมอบขนมจำนวน 595 ชิ้น จาก คุณศิริวรรณ พันธุสิทธิ์เสรี เพื่อนำมาเป็นอาหารเช้าให้แก่นักเรียน

#งานสัมพันธ์ชุมชนโรงเรียนวัดหวายเหนียว_ปุญสิริวิทยา

You may also like...