โรงเรียนวัดหวายเหนียว”ปุญสิริวิทยา” ร่วมกับ บ.โล้วเฮงหมง มอเตอร์ จำกัด จัดอบรม การขับขี่ ความปลอดภัยของผู้ใช้ท้องถนน

วันที่ 24 มกราคม 2567 โรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” ขอขอบคุณบริษัทโล้วเฮงหมง มอเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) และเจ้าหน้าที่ ที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่อย่างปลอดภัยของผู้ใช้ถนน เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ป้องกันอันตราย ที่จะเกิดขึ้นในการขับขี่ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” #ขับขี่ปลอดภัย

You may also like...