โรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” ได้ลำดับที่ 1 ของเขตพื้นที่ ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71

สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวัดหวายเหนียว ได้รับผลคะแนนเป็นลำดับที่ 1 ของเขตพื้นที่ โดยได้รับรางวัล ดังนี้

เหรียญทอง จำนวน 37 รายการ เหรียญเงิน จำนวน 13 รายการ เหรียญทองแดง จำนวน 7 รายการและเข้าร่วมการแข่งขัน 6 รายการ รวมทั้งสิ้น 63 รายการ

ซึ่งทางโรงเรียนฯ นำโดย ผอ.ปัทมา สายสอาด คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาจึงได้พัฒนาทั้งความรู้ ทักษะควบคู่กับคุณธรรม จนเกิดผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ดังข้างต้น ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา มา ณ โอกาสนี้

You may also like...