โรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” มอบเกียรติบัตร “เด็กดีศรีกาญจน์ 2 “

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก เด็กและเยาวชน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นเด็กดี มีคุณธรรม จริยธรรม “เด็กดีศรีกาญจน์ 2” โดยมีนางสาวปัทมา สายสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” เป็นผู้มอบเกียรติบัตรในครั้งนี้

You may also like...