เจ้าชายน้อย มอบทุนการศึกษา ช่วยเหลือเด็กเรียนดี ศิษย์เก่าของโรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา”

ขอขอบคุณคุณเมศ ฉายา เจ้าชายน้อย ที่ยังไม่ลืมและนึกถึง ผอ.ปัทมา สายสอาด เพื่อจะช่วยเหลือเด็ก ๆ ร.ร.วัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” มาตลอดค่ะ วันนี้ ได้นำเงินมามอบให้น้อง จำนวน 3 คน น้องเรียน ม.2(น้องสาวศิษย์เก่า) ,ม.6 (ลูกชายลูกจ้างของโรงเรียน)และน้อง ม.4 ซึ่งเป็นศิษย์เก่า ร.ร.วัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” ทั้ง 3 คน เป็นเด็กเรียนดี ตั้งใจเรียน แต่ครอบครัวเกิดวิกฤตมีปัญหาด้านการเงิน จึงทำให้เจ้าชายน้อยของเรา ได้นำเงินทั้งสิ้น จำนวน 28,000 บ. มอบให้น้องนำไปจ่ายค่าเทอมที่ค้างไว้กับร.ร.ที่น้องเรียนอยู่ อีกฟากหนึ่งของแม่น้ำแม่กลองค่ะ (ทั้งนี้น้องและครอบครัวยินดีให้เปิดเผยใบหน้าค่ะ) และขอขอบคุณเจ้าชายน้อยของเด็ก ๆ เป็นอย่างสูงค่ะ

You may also like...