โรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” ได้จัดกิจกรรม การปฐมพยาบาล CPR

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 นางสาวปัทมา สายสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” ได้จัดกิจกรรม การปฐมพยาบาล CPR เพื่อช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจ หัวใจหยุดเต้นให้กลับมาหายใจและมีการไหลเวียนออกซิเจนรวมทั้งเลือดกลับสู่สภาพปกติให้กับนักเรียนเมื่อเจอสถานการณ์คับขันสามารถช่วยเหลือเบื้องต้นได้ ❤️โดยได้รับความอนุเคราะห์จากประธานมูลนิธิขุนรัตนาวุธ ทีมสายธารชุดปฏิบัติการใต้น้ำ มาเป็นวิทยากรอบรม

You may also like...