นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล เข้ารับการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน

( O-net ) ณ สนามสอบโรงเรียนวัดสำนักคร้อ

You may also like...