โรงเรียนวัดดอนเจดีย์มอบเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

You may also like...