การเปิดภาคเรียนโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ

การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ของโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ

โรงเรียนวัดเขาสามสิบ […]