การสมัครรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ของมูลนิธิเทโร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

หนังสือ สพฐ(1)ดาวน์โหลด เ...

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาบทฐานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning ที่ตอบสนองเป้าหมายตามบริบท al วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ กิจกรรม 12 สัปดาห์ พัฒนานวัตกรรม Active Learning

หนังสือ สพฐดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 แจ้งมาตรการกักตัวข้าราชการและบุคลากรทุกคน ณ ที่พักอาศัย และ Work from Home

เนื่องจากมีบุคลากรในสำนัก...