การเข้าร่วมอบรมการสอนภาษาจีนแนวใหม่ สไตล์ Active Learning สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา

หนังสือ-สพม.จันทบุรีดาวน์...

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ปี พ.ศ. 2565 (ครั้งที่1)

ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายข...

ประชาสัมพันธ์การเข้าเรียนหลักสูตร SET e-Learning ด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน

หลักสูตร-set-e-learningดา...

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเเข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2565

1642577848x633959268-1ดาว...

สำนักงาน ก.ค.ศ. ขยายระยะเวลาการรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา