Category: รอบรั้ว ข่าวโรงเรียน

ว่าที่ร้อยตรีหญิงมุทิตา เอี่ยมทิพย์ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านซ่อง พร้อมผู้กำกับลูกเสือ นำกองลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนซ่อง บำเพ็ญประโยชน์โดยรอบบริเวณโรงเรียนเพื่อถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ว่าที...

โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร

โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร

โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ DSKU Open House 2023 “เปิดบ้านสาธิต 2566” ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี

โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ DSKU Open House 2023 “เปิดบ้านสาธิต 2566” ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรม“cop kids สายลับตัวจี๊ด คิดเพื่อสังคม” ณ โรงเรียนบ้านตลุงใต้

วัน อังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2566 &...