จากการประชุมครั้งที่ 7/2566 อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีมติอนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะจำนวน 9 ราย

โดยแบ่งเป็นชำนาญการ […]

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีมติ อนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะจำนวน 14 ราย

จากการประชุมครั้งที่ […]

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีมติ อนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะจำนวน 76 ราย

จากการประชุมครั้งที่ […]