Tagged: รับย้ายรับโอน

รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) จำนวน 3 อัตรา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 5 อัตรา

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

0

ประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายและรับโอนข้าราชการ เพื่อมาดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) (นักจัดการงานทั่วไป) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

0

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) (นิติกร) จำนวน 1 อัตรา

0

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง นิติกร ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ กลุ่มกฎหมายและคดี สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2

สามารถยื่นคำร้องด้วยตนเอง ณ กลุ่มบ...