(ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566

ปฏิทินการย้ายใหม่ดาวน์โหล...

ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2565

ประกาศรับย้ายผู้บริหารสถา...

ประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายและรับโอนข้าราชการ เพื่อมาดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) (นักจัดการงานทั่วไป) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

ประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง-ย...