โรงเรียนบ้านเขากรวด พานักเรียนเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรก

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 […]

โรงเรียนบ้านเขากรวด จัดกิจกรรมโครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า

คณะครูโรงเรียนบ้านเข […]

โรงเรียนบ้านเขากรวด ดำเนินกิจกรรมสัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2564

นายชลอ ทองดีเลิศ ผู้ […]

โรงเรียนบ้านเขากรวด ต้อนรับคณะครูโรงเรียนบ้านชายธูปและโรงเรียนบ้านดอนเขว้า ศึกษาดูงาน

วันที่ 27 มิถุนายน 2 […]

โรงเรียนบ้านเขากรวด ดำเนินการแจกใบงาน ค่าอาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียน

วันที่ 12 กรกฎาคม 25 […]