กรกฎาคม 2021 13
โรงเรียนบ้านเขากรวด ต้อนรับคณะครูโรงเรียนบ้านชายธูปและโรงเรียนบ้านดอนเขว้า ศึกษาดูงาน
Posted By : วิไลวรรณ ผิวเกลี้ยง

วันที่ 27 มิถุนายน 2564 นายชลอ ทองดีเลิศ ผู้อำนวยการโรง...

กรกฎาคม 2021 13
โรงเรียนบ้านเขากรวด ดำเนินการแจกใบงาน ค่าอาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียน
Posted By : วิไลวรรณ ผิวเกลี้ยง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 คณะครูโรงเรียนบ้านเขากรวด ดำเนิน...