Tagged: โรงเรียนบ้านไพรงาม

0

โรงเรียนบ้านไพรงามมอบเงินแก่ผู้ปกครองนักเรียนตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงโควิด 19 (เงินเยียวยา 2,000 บาท)

วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 นางสาวส...

0

โรงเรียนบ้านไพรงาม ดำเนินการแจกใบงาน ค่าอาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 คณะครูโรงเรี...