โรงเรียนบ้านไพรงามมอบเงินแก่ผู้ปกครองนักเรียนตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงโควิด 19 (เงินเยียวยา 2,000 บาท)

วันเสาร์ที่ 4 กันยาย […]

คณะครูโรงเรียนบ้านไพรงามแจกใบงาน ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) ให้แก่นักเรียน

วันที่ 19 กรกฎาคม 25 […]

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านไพรงาม

วันที่ 12 กรกฎาคม 25 […]

โรงเรียนบ้านไพรงาม ดำเนินการแจกใบงาน ค่าอาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียน

วันที่ 5 กรกฎาคม 256 […]