โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ขอร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณะครู ในการประกาศตรวจสอบและคัดเลือกผลงานดีเด่นกิจกรรมในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.🎉

🎉ประกาศตรวจสอบและคัด […]