Tagged: โรงเรียนวัดหวายเหนียว"ปุญสิริวิทยา"

โรงเรียนวัดหวายเหนียว”ปุญสิริวิทยา” รับการนิเทศติดตามการนำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาไปใช้

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 นางสา...

ผู้บริหารและครู ร.ร.วัดหวายเหนียว”ปุญสิริวิทยา” เข้ารับรางวัล วันครูแห่งชาติ 2567

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคณะค...