วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต”

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.30น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นายอรัญ เทือกขันตี รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร ร่วมกิจกรรม เคารพธงชาติ สวดมนต์แปล แผ่เมตตา และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมร่วมแสดงพลังความเข้มแข็งขององค์กร ผู้กล่าวนำหน้าเสาธงได้แก่ นางอรพินธ์ ไชยสมทิพย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กลุ่มอำนวยการ โดยว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธ์ ถิตย์สมบูรณ์ ได้กล่าวถึง วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ คำขวัญ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหลักการทำงาน “รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส่ ใส่ใจบริการ” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและให้บริการของสำนักงาน

You may also like...

ใส่ความเห็น