วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต”

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 8.30น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นายอรัญ เทือกขันตี รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร ร่วมกิจกรรม เคารพธงชาติ สวดมนต์แปล แผ่เมตตา และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมร่วมแสดงพลังความเข้มแข็งขององค์กร ผู้กล่าวนำหน้าเสาธงได้แก่ นางสาวมุกนรินทร์ ทองเกลี้ยง นิติกร กลุ่มกฎหมายและคดี

ใส่ความเห็น

Previous post วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต”
Next post สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เติมบุญครั้งที่ 1 ตามโครงการสร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท