จันทร์ที่ 26 เม.ย. 64 กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต”

วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 08.30น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นายอรัญ เทือกขันตี รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร ร่วมกิจกรรม เคารพธงชาติ สวดมนต์แปล แผ่เมตตา และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมร่วมแสดงพลังความเข้มแข็งขององค์กร ผู้กล่าวนำหน้าเสาธงได้แก่ นางสาวสุภาพ จัดละ ศึกษานิเทศก์
โดยมีการลดธงชาติครึ่งเสา เพื่อไว้อาลัยแด่ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐชาด ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ได้กล่าวถึงแนวทางการดำเนินการต่างๆ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 โดยเคร่งครัด ซึ่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานในวันนี้มีการปรับลดจำนวนให้มาปฏิบัติงานร้อยละ 10 ของบุคลากรทั้งหมด และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้เช่นกัน
ภาพ/ข่าว นายเจษฎา ตันธนะ

You may also like...

ใส่ความเห็น